ADULTS 


Quota  25€
Abonament 6 Quotes:  125€

(Preus amb llicència. Seguro d'un dia 20€)

ADULTS SOCIS MCSC - Fer-se soci

Quota:  20€
Abonament 6 Quotes:  100€
Abonament anual: 450€

(Preus amb llicència. Seguro d'un dia 20€)

INFANTILS


Quota:  20€
Abonament 6 Quotes:  100€

(Preus amb llicència. Seguro d'un dia infantil 15€)

INFANTILS SOCIS MCSC - Fer-se soci

Quota:  15€
Abonament 6 Quotes:  75€
Abonament anual:  300€

(Preus amb llicència. Seguro infantil d'un dia 15€)